Lachgas metingen in rioolwater Joure en Heerenveen

03-06-2019 JOURE – Tijdens het zuiveringsproces bij rioolwaterzuiveringsinstallaties komt er lachgas vrij. Het Wetterskip wil onderzoeken in welke hoeveelheden deze nu tijdens het proces vrij komen. Lachgas is de laatste tijd op een andere manier onder de aandacht gekomen door het uitgaanspubliek waar deze gas wordt gebruikt op high te worden.

Met het oog op de doelstelling ‘klimaat neutraal’ in 2030 wordt nu dikstofmonooxide nader onderzocht. Lachgas is een krachtig broeikasgas. Deze broeikaswerking is circa 300 maal groter dan die van koolstofdioxide. In het algemeen is de uitstoot van lachgas relatief beperkt, ook op wereldschaal. Het kan echter tot anderhalve eeuw duren voordat het afgebroken is. Daarom wordt het ook tot de belangrijkste broeikasgassen gerekend, waarbij het tot 7% van het broeikaseffect verklaart. Het gebruik van lachgas in spuitroom zou ook om die redenen verboden kunnen worden. Ook is er toenemende aandacht voor het negatieve effect op de ozonlaag.

De belangrijkste bronnen van lachgas zijn de landbouw (33,5%) (met name het gebruik van mest en kunstmest; lachgas komt ook vrij door het scheuren (omploegen) van grasland), de chemische industrie (38,2%), bijvoorbeeld bij de productie van nylon, verbranding van fossiele brandstoffen (28%) en afvalverbranding (11%).

“Met deze maatregel is Wetterskip Fryslân één van de eerste waterschappen die werk gaat maken om de klimaatvoetafdruk van lachgas nauwkeuriger in beeld te brengen”, zegt Otto van der Galiën van het dagelijks bestuur.

Wetterskip Fryslân stelt 48 duizend euro beschikbaar om met speciale sensoren onderzoek te doen.