Laatste oproep om boot te verwijderen

13-01-2019 JOURE – De boot ligt in de Luts ter hoogte van Kippenburg, Oudemirdum. In verband met het vrijhouden van de ijswegen mogen er in de Luts geen boten liggen van 15 november tot 1 maart. De boot ligt sinds 27 november 2018 op deze locatie. De indruk wordt gewekt dat het vaartuig onbeheerd is achtergelaten.

Bent u eigenaar dan deze boot?
Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met de heer R. Posthuma, telefoonnummer: 14 05 14. Verder moet u voor dinsdag 15 januari 2019 de boot hebben verwijderd. Als de boot op de 15e er nog ligt, dan verwijderen wij de boot op uw kosten.