Kwaliteitsverschillen scholen onderling groot


16-04-2017 JOURE – De inspectie van onderwijs geeft aan dat de kwaliteitsverschillen tussen middelbare scholen nergens zo groot zijn dan als in Nederland. Talenten van leerlingen en studenten blijft daardoor onbenut. Ook in het basisonderwijs blijken sommige scholen ruim 20 punten lager te scoren dan andere scholen met dezelfde leerling samenstelling. Ook het slagingspercentage loopt uiteen van 75 tot 100 procent.

De verschillen komt onder andere door niet bevoegd personeel. Op slechts 15 procent van de scholen worden alle lessen gegeven door gekwalificeerde docenten. Daarnaast speelt het probleem van de kansenongelijkheid.

Ook ten aanzien van andere landen is het leerniveau achteruit gegaan. Vooral de wiskundeprestaties lopen achteruit. Het aangeboden niveau ligt internationaal gezien nog steeds hoog, maar verdiend de nodige aandacht. Leerlingen worden vaak te vroeg gedwongen om keuzes te maken zeggen 3 leerlingen organisaties. Daarom zou het basisonderwijs met een jaar verlengd moeten worden. Bovendien zouden alle leerlingen minstens tot hun achttiende in het middelbaar onderwijs gehouden moeten worden.

De organisaties gaan de komende maanden in overleg om meer structurele veranderingen door te kunnen voeren in het onderwijs. LSVb, JOB en ISO willen in het najaar een uitgewerkt plan presenteren.