Kwaliteit Nederlandse wateren staat zwaar onder druk

07-03-2019 JOURE – De Nederlandse waterkwaliteit staat zwaar onder druk. Slechts 1% van het water dat wordt gemeten, voldoet aan de waterkwaliteitsrichtlijnen. Dat stelt Natuur & Milieu op basis van onderzoek. Een groot deel van de vervuiling komt door mest en bestrijdingsmiddelen. Dat komt in het water terecht, deels rechtstreeks en deels via het grondwater. Vaak juist in de kleinere watertjes waar de kwaliteit niet wordt gemeten en er ook nauwelijks wordt gemonitord. Ook riooloverstorten zijn een bron van vervuiling: Hoosbuien kunnen zo heftig zijn dat het riool het water niet kan verwerken. In dat geval wordt het rioolwater direct in rivieren en andere wateren geloosd.

De vervuiling maakt het moeilijker en duurder om water te zuiveren. Ook staat de natuur hierdoor onder druk. Ingrijpen is nodig om verlies van biodiversiteit te vermijden en hoge kosten en boetes te vermijden. De waterkwaliteit blijkt al jarenlang een ondergeschoven kindje in het Nederlandse beleid, stelt Natuur en Milieu. Het krijgt geen prioriteit op de politieke agenda en de versnippering van de taken zorgt ervoor dat geen enkel overheidsorgaan zich verantwoordelijk voelt. Tegelijkertijd is er wel lobby vanuit de landbouw om de maatregelen tegen de hoeveelheid mest en bestrijdingsmiddelen te voorkomen.

Boete
Al het Nederlandse water moet uiterlijk in 2027 voldoen aan in Europa afgesproken eisen voor waterkwaliteit. Zo niet, dan kan een boete worden opgelegd. Van de grote rivieren en meren waar wordt gemeten voldoet nu slechts 1% aan de eisen. Om het tij te keren moet de Rijksoverheid regie nemen met ambitieus beleid en een heldere taakverdeling, stelt Natuur en Milieu. Ook de waterschappen spelen een sleutelrol: zij kunnen veel meer werken aan kwaliteitsherstel en handhaven op overtredingen.

Over het onderzoek
Kwaliteit Nederlandse wateren staat zwaar onder drukHet onderzoek is tot stand gekomen met financiële steun van ASN Bank. Voor het onderzoek zijn onder andere experts geïnterviewd van ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, waterschappen, adviesbureaus, Wageningen University & Research en de landbouworganisaties. Meer informatie is te vinden in het rapport Onderzoek waterkwaliteit en biodiversiteit op de site van Natuur & Milieu. Daarbij heeft Wageningen Environmental Research in opdracht van Natuur & Milieu een blauwdruk opgesteld voor succesvolle waterkwaliteitsherstelprojecten.