Kunstgrasvelden wederom onder de loep


11-10-2017 JOURE – Dankzij het televisie programma ZEMBLA gaat het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Milieu opnieuw onderzoek doen naar de milieurisico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Er zal een bodem- en watermonsters onderzoek gaan plaatsvinden rondom de kunstgras sportvelden', aldus het RIVM. In 2007 werd het gebruik van rubbergranulaat toe gelaten. De  ‘waterkwaliteitsbeheerder’ moest dan wel controleren of er vervuiling optrad rondom de kunstgrasvelden.

Nu blijkt uit onderzoek dat het afgelopen decennia geen enkel Waterschap onderzoek heeft gepleegd naar mogelijke vervuiling in het water of het slib van afwateringskanalen nabij kunstgrasvelden. Uit onderzoek in opdracht van het programma ZEMBLA blijkt nu dat in verschillende gemeenten en ontdekte dat de grond op sommige plekken in de bermen sterk verontreinigd is met zware metalen, zoals zink en kobalt.

Volgens een bodemkundige overtreden gemeenten hiermee artikel 13 van de Wet bodembescherming. Je mag de bodem niet verontreinigen en als je dat wel hebt gedaan moet je maatregelen nemen om dat ongedaan te maken. Het RIVM heeft inmiddels laten weten dat er onderzoek komt naar het water en de bodem rondom kunstgrasvelden in Nederland. 

Bodemsanering
Het programma ontdekte ook dat op veel plekken onder kunstgrasmatten sprake is van bodemverontreiniging. In het verleden blijken veel velden aangelegd met vermalen autobanden onder het kunstgras, meestal gemengd met zand of lava. ZEMBLA zou een twintig-tal  onderzoeksrapporten in handen waaruit blijkt dat onder die velden verontreiniging is aangetroffen. In meerdere gevallen zou het gaan om 'ernstige verontreiniging'. In Nederland zijn er bijna 2000  velden, voor hockey, voetbal en korfbal, met vermalen autobanden in de onderlaag. Saneringskosten kunnen oplopen tot  wel €100.000,- per veld.