Kort geding tegen krachtvoermaatregel dient op donderdag 30 juli

27-07-2020 JOURE – Het kort geding dat de stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts hebben –angespannen tegen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dient op donderdag 30 juli bij de rechtbank in Den Haag. De stichtingen willen via het kort geding volledige inzage afdwingen in de onderbouwing van de krachtvoermaatregel die tussen 1 september en 31 december voor de melkveehouderij van kracht wordt.

Minister Schouten wil vanaf 1 september een maximum stellen aan het ruw eiwitgehalte van het krachtvoer dat melkveebedrijven kunnen aankopen. De stichtingen zetten vraagtekens bij de maximum grenzen die daarbij per intensiteitsklasse en grondsoortklasse voor melkveebedrijven worden gesteld. Ze menen dat de stelling van het ministerie dat de diergezondheid van het vee bij de gestelde grenzen niet in gevaar komt, niet kan worden onderbouwd.