Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw M. Lodeweges.

20-10-2019 JOURE – Op zondag 20 oktober ontvangt mevrouw Marijke Lodeweges, geboren op 22 november 1948, uit Rijs een Koninklijke onderscheiding. Mevrouw Lodeweges wordt daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra speldt haar het bijbehorende versiersel op tijdens de jaarlijkse Groene Markt (opening van de natuurweek) in De Wildtskuorre van het Fryske Gea in het Rijsterbos.

Mevrouw Lodeweges heeft zich de afgelopen 30 jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de bescherming, beleving en verbinding van natuur, landschap en mensen in de voormalig gemeente Gaasterlân-Sleat.

Sinds 1995 als secretaris van SGN Stichting Gaasterlân Natuerlân door op een unieke en voor haar kenmerkende manier van ogenschijnlijk ongedwongenheid, enthousiastmerendheid, betrokkenheid en bevlogenheid als warm en nuchter natuurmens, toch telkens weer ontwikkelingen op het terrein van de doelstellingen van Stichting Gaasterlân Natuerlân te signaleren, tegenstellingen te overbruggen en onder de aandacht te brengen. Zonder zichzelf daarbij een prominente rol te geven of op de voorgrond te plaatsen, maar dit in de dagelijkse praktijk wel degelijk op een “natuurlijke” wijze vervult.

Ook is ze de “moeder van” de groene markt, de sprookjesachtige nacht van de nachtwandeling, de lezing en zo al meer van de jaarlijkse Natuurweek in de herfstvakantie.

Mevrouw Lodeweges neemt sinds 2013 haar burgerlijke verantwoordelijkheid ook voor de gehele hedendaagse gemeente De Fryske Marren in het samenwerkingsverband De Krite met Vereniging Moai Skarsterlân uit Joure en de Vrienden van het Nannewijd uit Sintjohannesga. Haar initiërende kwaliteiten komen tot uitdrukking in haar huidige functie als secretaris van De Krite.

Haar onophoudelijke inspiratie, inzet en input is ook van groot belang voor het gemengde koor Sjongsum uit Workum, waarvan zij sinds 1994 penningmeester is. Zonder haar was het koor jaren geleden al gestopt.

Mensen als Marijke zijn van onmisbare waarde door hun jarenlange vrijwillige inzet en bijdrage, anders was Zuidwest Friesland, met name Gaasterland minder mooi geweest en met minder activiteiten.