Koninklijke onderscheiding voor de heer H.E. Zonderland


30-12-2017 JOURE – Op vrijdag 29 december ontving de heer Huite Zonderland uit Lemmer een Koninklijke Onderscheiding. De heer Zonderland werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra heeft hem het bijbehorende versiersel opgespeld tijdens zijn afscheid als bondsbestuurslid en vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Technische Commissie Turnen Heren
De heer Zonderland is vanaf 2001 tot 2009 actief geweest als penningmeester, waarnemend voorzitter en later voorzitter bij de Technische Commissie Turnen Heren. De Technische Commissie Turnen Heren was in die tijd verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de discipline heren turnen. Huite Zonderland heeft in deze periode als aanvoerder van de technische commissie discipline mede vorm gegeven aan de groei van de discipline heren turnen. Een groei welke geleid heeft tot grote successen, onder andere op nationale en internationale toernooien (EK ’s, WK ’s) en de Olympische Spelen.

KNGU en It Toanhûs
Vanaf 2009 tot april 2017 was de heer Zonderland bondsbestuurslid en vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Als bondsbestuurslid was hij mede verantwoordelijk voor het vaststellen van het strategisch beleid van de KNGU. Ook is hij zo’n 25 jaar onderdeel geweest van het bestuur van de Stichting voor Kunstzinnige Vorming ‘It Toanhus’. Tijdens het voorzitterschap van Huite Zonderland is It Toanhûs een instituut geworden dat innoveerde, verdiepte en een belangrijke plaats in de gemeenschap heeft verworven..

Harmonie Excelsior en IJsvereniging Lemmer
Huite Zonderland is al sinds 1971 actief als lid en adviseur van Harmonie Excelsior. Hij wordt gekenmerkt als een kundig trompetspeler die bijna nooit ontbreekt bij een repetitie. Ook laat hij van zich horen met adviezen en aanbevelingen richting het dagelijks bestuur. Eind november 2003 is de heer Zonderland gekozen als penningmeester in het bestuur van de ‘IJsvereniging Lemmer´. Tot op heden zet hij zich belangeloos in bij diverse door de IJsvereniging georganiseerde activiteiten. Door zijn functie als penningmeester is er sprake van een financieel zeer gezonde vereniging