Koeien van 10 jaar oud economisch rendabel


28-02-2018 JOURE – Al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw wordt onderzocht hoe lang een koe het best in productie kan worden gehouden. Keer op keer komt daar bij benadering een periode uit van ongeveer 8 jaar. Dat betekent dat de koeien 10 jaar oud mogen worden om economisch rendabel te blijven. Alle variabele kosten zijn daarbij meegerekend. In een Duits onderzoek in 2015 brachten de onderzoekers variaties aan in het afvoerpercentage en in de strategie van vrijwillige afvoer. Bovendien varieerden ze met de genetische verbetering in productie. Ook dan luidt de conclusie dat het economisch aantrekkelijk is koeien lang in productie te houden.

Zonder gedwongen afvoer en zonder genetische verbetering wordt de optimale leeftijd bij 7 gebruiksjaren bereikt. Wordt rekening gehouden met gedwongen afvoer, dan wordt de economische gebruiksduur verlengd naar 12 jaar. Wordt bovendien rekening gehouden met een genetische verbetering van de productie met 50 tot 125 kilogram melk, dan bedraagt de economisch optimale gebruiksduur 9 tot 12 jaar. Dat is de leeftijd waar ze met de productie weer in de buurt komen van de gemiddelde vaars. Koeien langer aanhouden dan het economisch optimum beïnvloedt het resultaat nauwelijks. Dat komt onder meer omdat er in elk volgende lactatie steeds minder koeien zijn en dus is de lagere productie van die koeien nauwelijks van invloed op het geheel. Wordt de gedwongen afvoer met 30% tot 50% verminderd, dan ligt het optimum rond de 10 gebruiksjaren.