Knooppunt Joure komt de planning van mei


27-04-2017 JOURE – Knooppunt Joure geeft aan dat de tunnelbak zal verder worden gevuld met zand. Er vinden zandtransporten plaats vanaf het depot naar de Hollandiatunnel. Omdat de Hollandiastraat gekruist wordt zullen er verkeersregelaars ingezet worden. De werktijden zijn op doordeweekse dagen van 7.00 tot 19.00 uur. Op zaterdagen wordt incidenteel gewerkt van 7.00 tot uiterlijk 19.00 uur. Werkzaamheden die geen of nauwelijks overlast veroorzaken gaan op sommige dagen door tot circa 23.00 uur.

Fly-over
Bij de fly-over zal folie en zand over de terpen worden aangebracht ten voorbereidingen voor de aanleg van verhardingen (funderingen). Ook zijn de steunpunten in de middenberm van de A6 gereed zijn. Het verkeer is omgezet en naar binnen gebogen. Er wordt gestart met de bouw van de steunpunten in de buitenberm van de A6.

Funderingen
De funderingspalen voor kunstwerken van de Geert Knolweg zullen worden ingeheid. Ook zal er worden gestart met de bouw van het tussensteunpunt en de landhoofden.Ook zal er worden begonnen met het aanbrengen van de damwanden voor de toekomstige fietstunnel. Verder zal er worden gewerkt aan de drainage en het verdere afdekken van de terpen waarna kan worden begonnen met de wegfunderingen.