Klimaatbomen moeten meer onder de aandacht komen van groenvoorzieners

31-08-2019 JOURE – Bomen leveren een grote bijdrage aan onze leefomgeving. Hierop inspelen met de juiste boomsoorten is een mooie uitdaging. Dorpen en steden snakken naar bomen; vooral in de zomer blijft de temperatuur er ’s avonds te hoog. Onze inheemse bomen voldoen dan niet altijd; verbreding in assortiment en aangepaste boomsoorten geven betere resultaten. Daarbij moeten we inspelen op de groene trend en een antwoord bieden aan de klimaatverandering. Het is belangrijk om bomen te leveren voor verschillende standplaatsen.

Dat kan met klimaatbomen. Dit zijn boomsoorten die goed bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Ze zijn opgewassen tegen stijging van temperatuur, droogte en nattigheid, tegen storm en tegen koude in de winter en vorst in het voorjaar. Ook kunnen de bomen ziekten en plagen weerstaan. Een keuze voor klimaatbomen, is dus een keuze voor gezonde bomen. Het is belangrijk deze soorten onder de aandacht te brengen, door ze expliciet te benoemen en in een lijst te presenteren. Ook voor de sector zelf.

De sector moet de vraag naar nieuwe soorten actief stimuleren, want onbekend maakt onbemind. Dus is het belangrijk nieuwe soorten aan te halen en te belichten, door promotie en voorlichting. De boodschap die we uitdragen is er een van biodiversiteit, van een goed leefklimaat, van gelukkig zijn met bomen. Iedereen moet weten dat klimaatverandering en biodiversiteit dwingen tot verbreding van het sortiment. Daar ligt nog een stevige uitdaging voor de sector zelf.