Kleine krimp in Nederlandse rundveestapel

16-07-2019 JOURE – Nederland telde op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen. Dit zijn er 121.000 minder dan een jaar eerder. Op 1 april telde Nederland 1,6 miljoen melkkoeien. Dat zijn er ruim 33.000 minder dan een jaar eerder. Melkveehouders houden vooral minder kalveren en pinken aan ter vervanging van het melkvee. Het aantal jonge dieren daalde met ruim 100.000, een krimp van bijna 10%. Het aantal vleeskalveren is met bijna 2% naar iets meer dan 1 miljoen dieren. Het aantal dieren in de categorie ‘overig rundvee’ daalde met bijna 2% naar 244.000 dieren. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de CBS Landbouwtelling 2019.

In de rundveesector lijkt de rek uit de schaalvergroting. Het gemiddeld aantal runderen op de bedrijven met rundvee is in 2019 voor het derde jaar op rij iets gedaald. In 2016 waren er per bedrijf nog 160 runderen, dit jaar zijn het er 153. Het aantal melkkoeien per bedrijf schommelt de laatste vier jaar tussen 94 en 97, terwijl het aantal kalveren en pinken daalde van 65 in 2016 tot 51 in 2019.