Kiemkracht van pootgoed onderzocht door HZPC en Averis Seeds

12-03-2021 JOURE – Sinds 2018 werken de bedrijven HZPC en Averis Seeds samen in het onderzoeksproject Flight to Vitality. Ze onderzoeken samen de factoren die van invloed zijn op de kiemkracht van pootgoed. De onderzoekers combineren data over herkomst, groeisnelheid en homogeniteit van partijen pootaardappelen met biochemische metingen die inzicht geven in de samenstelling van partijen pootgoed. Eind 2021 wordt het praktische onderzoek afgerond.

Er wordt in het onderzoek met name gekeken naar de groeisnelheid van het pootgoed in de eerste zeven weken na het poten. HZPC en Averis Seeds onderzoeken de kiemkracht van 6 verschillende rassen onder verschillende omstandigheden. Dat gebeurt op proefvelden op zand- en kleigrond in Nederland, in Zuid-Frankrijk en in een klimaatcel in Stiens. In die cel worden 4 verschillende situaties nagebootst, verschillend in temperatuur en bodemvochtigheid.

Een drone uitgerust met geavanceerde camera’s verzamelt per proeflocatie zoveel mogelijk informatie over de grootte en groeisnelheid van individuele planten. Daarnaast doet HZPC Research onderzoek naar de samenstelling van de aardappel. Door de informatie uit beide onderzoeken met elkaar te combineren, komen correlaties aan het licht.

Het is gebleken dat groeiomstandigheden nauwelijks van invloed zijn op het verschil in de vitaliteit van partijen pootgoed: een sterke partij is op verschillende locaties relatief sterk, een zwakke partij is overal zwak. Het onderzoek spitst zich in 2021 toe op de verschillen in samenstelling van het pootgoed. Zo spelen een verzameling van schimmels en bacteriën mogelijk een rol bij de vitaliteit van aardappelen.

Ook organische stoffen in een plant, zoals suikers en zuren, worden nader onderzocht. Deze metabolieten zorgen voor de levering van energie en bouwstoffen die helpen bij de groei en ontwikkeling. In elke aardappel zijn circa 7.000 verschillende metabolieten te vinden die variëren in gehalte en verhoudingen tussen rassen en partijen van rassen. De onderzoekers kijken naar 200 metabolieten die het meest bepalend zijn voor de groeisnelheid.