Kerstpakketten actie Voedselbank de Utjouwer succesvol verlopen

04-01-2021 JOURE – De afgelopen maand december stond wat betreft de voedselbank de Utjouwer in het teken van onze kerstpakkettenactie. De kerstpakketten konden op 19 december 2020 worden ingeleverd in de kerken van de oude gemeente Skarsterlân. Dit is ook dit jaar weer een groot succes gebleken.

Aan 115 gezinnen welke dit ook nodig hadden, hebben we een pakket uitgedeeld.  Dit is in samenwerking gegaan met de Stichting Present, de  Kear en het Leger des Heils. Een groot succes, waaruit blijkt dat we heel veel over hebben voor onze medemens.

Voor zover u daar aan mee hebt gewerkt, zowel gezinnen als bedrijven en winkeliers heel hartelijk bedankt!

Namens de stichting diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân.