Kennisplatform Processierups start met Processierups.nu

05-07-2019 JOURE – In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is een Kennisplatform Processierups in oprichting waarin allerlei partijen samen gaan werken om de overlast veroorzaakt door de eikenprocessierups te verminderen en te voorkomen. Een van de eerste acties is de lancering van de site Processierups.nu. De experts van het Kenniscentrum Eikenprocessierups geven hier op meer dan 100 vragen een antwoord.

Volgens het Kenniscentrum Eikenprocessierups steeg het aantal rupsen in 2018 sterk ten opzichte van 2017. Dit jaar vond op veel plaatsen een verdrievoudiging plaats. Het grote aantal rupsen in combinatie met speciale weersomstandigheden heeft er voor gezorgd dat veel meer mensen en dieren dan normaal overlast en gezondheidsklachten ervaren. 

Centraal informatiepunt
Veel mensen en organisaties hebben vragen over de processierups. Het ontbrak tot nu toe aan een centraal informatiepunt waar betrouwbare antwoorden over al die vragen gevonden kunnen worden. Maandag 1 juli heeft het ministerie van LNV samen met experts van het Kenniscentrum Eikenprocessierups en het KAD gesproken over de korte- en lange-termijnacties die nodig en mogelijk zijn. Het ministerie heeft het Kenniscentrum Eikenprocessierups gevraagd om nu een website te lanceren. Op Processierups.nu geven de experts op meer dan 100 veelgestelde vragen een antwoord. De vragen kunnen eenvoudig gefilterd worden op doelgroep of op thema. De vragen en antwoorden kunnen eenvoudig via sociale media gedeeld worden. Bezoekers kunnen via de site nog ontbrekende vragen stellen.

Meer acties Kennisplatform Processierups
De komende dagen en weken zal gekeken worden welke acties er nog meer genomen moeten en kunnen worden en welke organisaties welke rol krijgen in het Kennisplatform Processierups. In ieder geval zal op korte termijn door het Kenniscentrum Eikenprocessierups de Leidraad beheersing eikenprocessierups geactualiseerd worden en wordt gekeken hoe op zeer korte termijn het netwerk van vlindervallen kan worden uitgebreid. Dat netwerk kan een goed beeld geven van hoe de plaagdruk volgend jaar zal zijn om tijdig preventieve maatregelen te kunnen nemen. De betrokken partijen benadrukken dat door het gebrek aan bestrijdingscapaciteit op dit moment de overlast slecht tot acceptabele niveaus is terug te brengen, waardoor veel mensen ongewenst gezondheidsklachten ondervinden.