Kennisgeving Wrakkenwet – A je to!

04-03-2020 JOURE – Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân (hierna: het college) maakt bekend uitvoering te geven aan de Wrakkenwet met betrekking tot het volgende gezonken vaartuig: Een blauw-wit kajuitzeiljacht genaamd “A je to!” gelegen aan de oostzijde van het meer “Kâlde Mage”, gemeente De Fryske Marren.

De eigenaar wordt verzocht om het schip voor maandag 16 maart 2020 te bergen. Indien het schip niet voor die datum wordt geborgen, dan wordt het schip in opdracht van het college geborgen.

Iedereen die ons in contact kan brengen met de eigenaar van het schip wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen. Dit kan via telefoonnummer 058 – 292 59 25 of via info@fryslan.frl.