Kansenfondsgeld voor kinderen en statushouders

30-01-2019 JOURE – Friese scholen moeten aan de slag met een plan om kinderen uit arme gezinnen te helpen. Stichting Solidair Friesland heeft een project opgestart om te zorgen dat er op scholen aandacht komt voor armoede en uitsluiting als gevolg daarvan.

Het vroegtijdig signaleren van armoede kan voorkomen dat kinderen worden uitgesloten van activiteiten. Ook biedt het scholen de kans om kinderen te behoeden voor schuldenproblemen op latere leeftijd. Het is één van de projecten die een bijdrage krijgen uit het Friese Kansenfonds. Solidair Friesland krijgt € 10.000,- voor het project.

Spare space learning hub
Er gaat € 125.000,- naar een project om mensen die moeilijk aan werk kunnen komen te trainen in ondernemersvaardigheden. Het richt zich onder andere op statushouders in Fryslân. Honderd van hen krijgen hulp om een sociaal-professioneel netwerk op te bouwen waarin startende of nog jonge ondernemers zitten. Daar kunnen zij van leren. Het project is een initiatief van stichting Learning Hub Friesland. Die werkt samen met overheden, sociale partners en ondernemers.

Doe de T-proef!
Stichting Partoer op Maat wil laaggeletterden inzetten als ervaringsdeskundigen voor overheden. Deze doelgroep kan overheden vertellen hoe zij hun diensten ervaren en hoe die toegankelijker kunnen worden. De laaggeletterden gaan met elkaar aan de slag om daar ideeën voor te vinden. Dat moet 30 verbeteringstrajecten opleveren. Partoer op Maat krijgt daarvoor € 47.025,-.

Project Nieuw Zuid
Driehonderdvijftig bewoners van de Harlinger wijk Nieuw Zuid krijgen de vraag mee te helpen aan verbetering van de leefbaarheid in hun wijk en van hun omgeving. Stichting De Skûle Welzijn wil met hen een niet-concurrerend bewonersbedrijf oprichten van waaruit zij werken aan ontwikkelingen in de wijk. Zo verbeteren ze niet alleen de leefomgeving, maar ook hun inkomenspositie. Er gaat € 200.000,- naartoe uit het Kansenfonds.

Buitenspeelpakketten
Ongeveer 2200 huishoudens in Fryslân ontvangen elke maand een pakket van de voedselbank. Van deze gezinnen krijgen zo’n 700 kinderen van vier tot veertien jaar een buitenspeelpakket. Dat is bedoeld om ze in beweging te krijgen en te helpen sociale contacten op te doen. Sport Fryslân heeft bij elk speelattribuut uit het pakket een kaart ontwikkeld wat de kinderen ermee kunnen doen. Het ministerie van SZW subsidieert de speelpakketten. Voor de kaarten krijgt Sport Fryslân € 32.145,- van het Kansenfonds.

Nieuwe ronde
Kansenfondsgeld voor kinderen en statushoudersVanaf 8 februari 2019 kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend voor het Kansenfonds. De nieuwe ronde sluit op 20 maart 2019.