Kansenfonds Fryslân


03-01-2018 JOURE – Iedere Fries in Fryslân moet mee kunnen doen in de gemeenschap waarin hij woont. Het klinkt vanzelfsprekend. Toch is het dat niet. Nog steeds zijn er mensen die buiten de maatschappij dreigen te vallen, om wat voor reden ook. Mee kunnen doen in de gemeenschap waarin je leeft, is vooral een taak van de gemeente en het Rijk. De provincie Fryslân wil die rol niet overnemen, maar juist een aanvulling zijn op dat wat die overheden al doen. Daarvoor is er het Kansenfonds.

Het kansenfonds geeft subsidies aan projecten die de Friese sociale infrastructuur versterken en bevorderen om mensen in staat stellen weer mee te doen aan de maatschappij. Het moeten projecten zijn met effecten op de langere termijn en die toegepast kunnen worden in de hele provincie Fryslân. Samenwerking tussen professionals, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor participatie van kansarmen is hierbij belangrijk. Het Kansenfonds is niet bedoeld voor financiële steun aan individuen.
Advies- en begeleidingscommissie Kansenfonds

Gedeputeerde Staten laten zich, onder voorzitterschap van de verantwoordelijk gedeputeerde, over de aanvragen adviseren door een advies- en begeleidingscommissie. De commissie bestaat uit:
– Gedeputeerde Michiel Schrier
– Gea Akkerman, wethouder Súdwest Fryslân;
– Gerda Postma, wethouder Achtkarspelen;
– Kees van Anken, voormalig directeur van ZIENN, Eigenaar Van Anken Ontwikkeling en Advies, voorzitter Stichting Zwerfjongeren Nederland, interim directeur Mee Friesland, voormalig lid van de provinciale Taskforce Armoedebestrijding;
– Ingrid de Vegte, directeur/bestuurder FSP en Partoer;
– Jelle Drost, Directeur Expertisecentrum jonge mensen met een Licht Verstandelijke Beperking, hoofddocent en supervisor UPO-G Rijksuniversiteit Groningen, docent GITP-PAO en SPO, wetenschappelijk medewerker Reik.

Budget
Het kansenfonds bevat een bedrag van 3,6 miljoen euro voor de periode 2016 tot en met 2019.

Subsidieregeling
De voorwaarden en doelstellingen van het Kansenfonds zijn nader omschreven in de Subsidieregeling Kansenfonds.

Aanvragen
Er wordt gewerkt met twee tenders per jaar De eerste tender sluit op 1 november 2016 en is opengesteld voor een bedrag van € 750.000. Aanvragen kan door middel van het toesturen van een projectplan, inclusief begroting en een ingevuld aanvraagformulier.