Kamermeerderheid voor kentekenplicht voor tractoren

23-01-2020 JOURE – Tractoren mogen in de toekomst alleen nog met een kenteken de openbare weg op. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daar voor, zo bleek tijdens een debat op dinsdag 22 januari. De discussie is weer actueel geworden door de boerenprotesten. Bij die protesten werden veel verkeersregels overtreden, maar konden er vanwege het ontbreken van kentekenplaten vaak geen boetes worden gegeven. De Kamer stemt volgende week over het wetsvoorstel.

De juridische noodzaak voor dergelijke wetgeving, feitelijk invoering van een APK-plicht vergezeld door een kentekenplicht, is hoog: ons land voldoet niet aan de Europese regels voor strengere eisen aan landbouwvoertuigen die al sinds 20 mei 2018 geldt en is zelfs officieel in gebreke gesteld. Torenhoge boetes kunnen volgen als in ieder geval die APK-plicht niet wordt geregeld.

Daarnaast viel bij de recente demonstraties van agrariërs met hun trekkers te zien dat overtredingen moeilijk bestraft kunnen worden, omdat de eigenaar niet gelijk via een kentekenplaat te identificeren valt. Dat zouden politie en justitie graag anders zien.

De kentekenplicht voor trekkers gaat gepaard met een apk-plicht, snelheidsverhoging. De snelheidsverhoging maakt het mogelijk om (land)bouwvoertuigen over veiligere routes af te wikkelen. In plaats van over parallelwegen met fietsers en door stads- en dorpskernen, kan er na het van kracht worden van het wetsvoorstel meer over provinciale wegen en rondwegen om woonkernen worden gereden.

Overgangsperiode
Als zowel de Tweede als Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel, dan geldt een overgangsperiode tot 2025. Alle (land)bouwvoertuigen moeten na het van kracht worden van het wetsvoorstel vanaf 2025 een kentekenplaat voeren. Nieuwe trekkers worden na inwerkingtreding van de wet direct voorzien van een kentekenplaat. Landbouwvoertuigen die eerder dan 2025 gebruik willen maken van de snelheidsverhoging, een ontheffing willen aanvragen of gebruik willen maken van provinciale wegen, hebben voor 2025 een kentekenplaat nodig.

Uitzonderingen
De registratie-/kentekenplicht is niet van toepassing voor landbouwvoertuigen die het erf niet verlaten. De nieuwe regelgeving geldt evenmin voor fruitpluktreinen. De registratie- en kentekenplicht geldt ook voor bosbouwtrekkers, motorrijtuigen, mobiele machines en aanhangwagens met beperkte snelheid.