Kameleon weer terecht


01-01-2018 – Zes stoutmoedige jongens van het actie comité ‘Geitenfok De Wiite sik’ uit Haskerhorne hebben de boot al 3 weken in hun bezit. “Hoe kun je als actiecomité sneller op de kaart zetten dan dit?” was het antwoord op de vraag naar beweegredenen van de heren. Wat ze niet wisten was dat er nog opnames stonden gepland met de boot. Ze hopen dan ook dat Stefan de Jong er dan de humor ook wel een beetje van kan inzien. Toen ze het bericht lazen van de opnames is er nog overwogen om de boot terug te brengen, maar daar was het toen al te laat voor.

Het was ook nog niet simpel om de boot weg te krijgen. Er waren twee pogingen nodig om het bootje op een trailer te krijgen waarna deze werd verborgen op een geheime locatie. Over of er een uitbreiding komt van de 6 leden in het comité was het antwoord bijzonder cryptisch. “Het is lastig varen als er meerdere kapiteins op 1 schip bevinden.