Kadeverbetering Zoutepoel Terherne


29-08-2017 TERHERNE – Op maandag 11 september 2017 start Wetterskip Fryslân met de verbetering van 300 meter waterkering langs de Zoutepoel bij Terherne. Dat is nodig omdat de kade niet meer aan de veiligheidsnormen voldoet. De werkzaamheden om het achterland te beschermen tegen hoogwater zijn klaar in november 2017. Naast het verhogen van de kade wordt de oever ook opnieuw ingericht. Hiermee willen we wateroverlast bij extreme neerslag en hoogwater zoveel mogelijk beperken.

Afsluiting fietspad
Tijdens de werkzaamheden wordt het fietspad op de kade afgesloten voor alle verkeer. Wij vragen hiervoor begrip aan de fietsers.