Kaders vastgesteld voor Culturele Hoofdstad 2018


27-01-2017 JOURE – In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa (CH2018). Het sleutelwoord daarbij is ‘Mienskip”. Ook binnen Gemeente De Fryske Marren speelt CH2018 een rol en stimuleren we onze mienskip (waaronder inwoners, verenigingen, ondernemers, (culturele) instellingen, organisaties en scholen) om hieraan deel te nemen. Ook u kunt hier binnen gemeente De Fryske Marren dus een steentje aan bijdragen. U kunt meedoen door het opzetten van een project of initiatief die passend is binnen de doelstellingen van Culturele Hoofdstad 2018.

Om te beoordelen of een initiatief of project passend is binnen de doelstellingen, zijn er kaders opgesteld. Deze kaders dienen als toetsingscriteria, waaraan aanvragen voor projecten en activiteiten worden getoetst. Hierbij is het wel belangrijk dat er een duidelijk verband is tussen de activiteit en de doelstellingen van CH2018 en het belang ervan voor (de inwoners van) De Fryske Marren. De kaders kunt u vinden op de gemeente pagina pagina CH2018.