Kabinet wil tot aan 2030 voor 5 miljard euro uittrekken voor stikstofbeleid

22-04-2020 JOURE – Het kabinet wil de komende 10 jaar 5 miljard euro extra investeren om het stikstofprobleem in de natuurgebieden op te lossen. Het gaat om ongeveer 300 miljoen euro per jaar voor herstelmaatregelen in natuurgebieden en ongeveer 200 miljoen per jaar voor maatregelen die de emissie van ammoniak en stikstofoxiden omlaag brengen. Een deel van het bedrag zal worden gebruikt om gericht veehouderijbedrijven uit te kopen of hen te stimuleren maatregelen te treffen die voor een lagere emissie zorgen. Het is de bedoeling dat het kabinet vrijdag 24 april het stikstofbeleid vaststelt. Deze week komen de coalitiepartijen nog bijeen om de laatste details te bespreken.

In mei vorig jaar stelde de Raad van State dat het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof niet voldeed aan Europese verordeningen en daarmee niet gebruikt kan worden voor het verlenen van vergunningen binnen de Wet natuurbescherming. Eind vorig jaar kwam het kabinet met een spoedwet om de bouw voor dit jaar weer op gang te krijgen. Er werd bovendien aangekondigd dat voor ruim 700 miljoen euro zou worden geïnvesteerd om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Daar komt de komende 10 jaar nog 5 miljard euro bij.