Kabinet werkt aan Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

26-03-2020 JOURE – Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen waar Vereniging Nederlandse Gemeenten, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Informatie over wie een beroep kan doen op de regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Gemeenten krijgen nu al veel aanmeldingen en vragen over de Tozo. Er wordt naar gestreefd om vrijdag 27 maart de inhoud van de regeling bekend te maken. Dan kunnen gemeenten op basis daarvan aanvragen in behandeling nemen. Dat gebeurt zo veel mogelijk digitaal. Er komt een beslisboom beschikbaar zodat ondernemers eenvoudig kunnen nagaan of ze daadwerkelijk in aanmerking komen voor de regeling.