Kabinet verlengt coronasteunregelingen

30-08-2020 JOURE – De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021. De maatregelen in dit pakket beslaan rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

NOW
De regeling voor tegemoetkoming loonkosten NOW wordt met 9 maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

TOZO
De regeling inkomensondersteuning zelfstandigen TOZO wordt ook met 9 maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

TVL
De regeling tegemoetkoming vaste lasten mkb TVL als belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per 3 maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer 3 maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Kredieten en fiscus
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit BMKB-C, GO-C en KKC blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna 0 wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

Stimuleren investeringen
Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van 2 miljard euro worden naar voren gehaald. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit van 150 miljoen euro en reserveert 300 miljoen euro om eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om bedrijven te herkapitaliseren.

Financieringssteun
Ook stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft 255 miljoen euro vrijgemaakt voor cofinanciering van Europese programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Om- en bijscholing
Het kabinet trekt tevens geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UWV en gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Daarnaast gaat het kabinet mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis extra ondersteunen, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak. Ook wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden helpen. In totaal trekt het kabinet voor dit aanvullend sociaal pakket ruim 1 miljard euro uit.