Kabinet stelt 100 miljoen extra beschikbaar voor aanpak droogte in Deltaprogramma Zoetwater

07-06-2020 JOURE – Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil in de tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater 100 miljoen euro extra uit het Deltafonds beschikbaar stellen om Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte en watertekort. Het gaat om de periode 2022 tot en met 2027.

De minister stelt dat Nederland met de realisatie van de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte beter voorbereid is op droogte dan 2 jaar geleden. De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben alle maatregelen in werking die bij deze droogtesituatie horen – zoals peilopzet en extra aanvoer – en monitoren de situatie nauwlettend.

Voor de lange termijn zal Nederland zich aan moeten passen aan de gevolgen van klimaatverandering met langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren en toenemende kans op hevige buien met wateroverlast. Alle watergebruikers, waaronder landbouw, natuur, industrie en consumenten, zullen zuiniger moeten omgaan met water. Waterbeheerders zullen water beter vast moeten houden, bergen en opslaan en zullen water ook slimmer moeten verdelen.

In de eerste fase van het Deltaprogramma Zoetwater dat loopt van 2015 tot en met 2021 worden momenteel maatregelen uitgevoerd voor ruim 400 miljoen euro om water beter te kunnen vasthouden, zuiniger zijn met water en water slimmer verdelen. Voor de tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater was 150 miljoen gereserveerd in het Deltafonds. Daarvoor worden door Rijkswaterstaat en de 6 zoetwaterregio’s ongeveer 150 kansrijke zoetwatermaatregelen voorbereid.

Van Nieuwenhuizen wil voor de tweede fase nu 100 miljoen extra uit het Deltafonds beschikbaar stellen. Met deze bijdrage en de daarmee gepaard gaande extra regionale cofinanciering, komt de totale cofinanciering vanuit de regio op ongeveer 540 miljoen uit. Daarmee kan in fase 2 van het deltaprogramma Zoet Water een maatregelenpakket gerealiseerd worden van ruim 800 miljoen euro.