Kabinet neemt aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus

24-03-20020 JOURE – Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Eén van de maatregelen betreft dat winkels verplicht worden om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen minimaal 1,5 meter afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten. Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen.

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten en er kunnen ook boetes worden opgelegd.