Kabinet komt met aanvullende maatregelen op het noodpakket voor land- en tuinbouw

16-04-2020 JOURE – Het kabinet heeft geconstateerd dat de bestaande noodmaatregelen vanwege de coronacrisis zoals de NOW-regeling in specifieke situaties onvoldoende soelaas bieden voor bepaalde delen van de land- en tuinbouw. Daarom komen er extra steunmaatregelen voor bedrijven in de tuinbouw en telers van fritesaardappelen. Daar is naar verwachting in totaal circa 650 miljoen euro mee gemoeid. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.

De bestaande regelingen schieten met name tekort in sectoren waar de productie doorgaat terwijl er nauwelijks omzet wordt gemaakt, waarbij de producten bovendien slecht of niet houdbaar zijn en waarbij bedrijven in de periode maart, april, mei een grote seizoenspiek hebben in productie, personele bezetting en omzet. Dat speelt bijvoorbeeld in de sierteelt en in onderdelen van de voedingstuinbouw. Daarom werkt het kabinet aan een regeling om hen tegemoet te komen.

Tuinbouw
Ondernemers in de sierteelt en voedingstuinbouw die in de periode maart, april, mei 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de 3 voorgaande jaren 2017-2019 een forse omzetderving hebben komen in aanmerking voor een financiƫle compensatie om onder andere onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving onder ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert. De verwachte uitgaven bedragen circa 600 miljoen euro.

Telers van fritesaardappelen
Ook bij telers van fritesaardappelen speelt een vergelijkbaar probleem. Het kabinet komt daarom ook voor hen met een compensatieregeling. Telers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben liggen. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van 1 miljoen ton aardappelen, die niet meer verwerkt kunnen worden tot frites dit seizoen. De vergoeding zal 40% bedragen van de gemiddelde marktwaarde van deze fritesaardappelen over de periode september 2019 tot en met februari 2020. De verwachte uitgaven bedragen circa 50 miljoen euro.

Uitvoering via RVO.nl
De totale vergoeding per bedrijf kan worden uitbetaald wordt geplafonneerd, om zeker te stellen dat alle bedrijven die aanspraak maken ook daadwerkelijk steun kunnen ontvangen. Beide regelingen zullen worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Er volgt op korte termijn informatie over de nadere uitwerking en de wijze waarop bedrijven zich aan kunnen melden.