Kabelnoord legt glasvezel aan in buitengebieden


Kabelnoord gaat in het buitengebied van alle gemeenten in Fryslân glasvezel aanleggen. Dit zijn de gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is. De aanleg van glasvezel zorgt ervoor dat ook deze gebieden van snel internet worden voorzien. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid, zorg, economie, werkgelegenheid en het onderwijs in het gebied. Na een zorgvuldig beoordelingstraject heeft de provincie besloten een achtergestelde marktconforme lening aan Kabelnoord te verstrekken.

Achtergestelde lening
Marktpartijen konden in de periode van 18 juli tot 21 augustus 2017 een subsidieaanvraag indienen. Met de achtergestelde lening van € 35 miljoen die Kabelnoord ontvangt, gaan zij zorgen voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân. Aan de subsidieverlening is de opschortende voorwaarde gekoppeld dat Kabelnoord en de provincie Fryslân een leningsovereenkomst afsluiten. Daarnaast moet er een financieringsovereenkomst met een bank afgesloten worden.

Planning
De komende tijd werken Kabelnoord en de provincie Fryslân de leningsovereenkomst uit. Voorwaarde is dat Kabelnoord binnen een half jaar start met de werkzaamheden. Binnen drie jaar moet minimaal 90% van de adressen in de Friese buitengebieden beschikken over snel internet. Het gaat om ongeveer 20.000 potentiële aansluitingen.

Maatwerk
Voor de duurste vijf procent aansluitingen zoekt de provincie naar maatwerkoplossingen. Dit zijn de adressen die niet meegenomen kunnen worden in deze uitrol. Een aanpak hiervoor volgt, voordat Kabelnoord start met het aanleggen van het netwerk. Daarnaast zijn er in Fryslân nog een aantal ‘grijze gebieden’. In deze gebieden is een beperkt aanbod van snel internet. Omdat het nog onvoldoende duidelijk is waarom deze gebieden niet aangesloten worden door de gevestigde marktpartijen, organiseert de provincie een marktconsultatie. Op basis daarvan wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om ook deze adressen te voorzien van snel internet.