Juridische vraag?


02-06-2017 JOURE – U kunt iedere eerste woensdag van de maand met uw juridische vragen in de bibliotheek van Joure terecht bij Mariska Akkerman. Het spreekuur is er voor bedoeld om gemakkelijk toegang te krijgen tot het recht en is daarom gratis toegankelijk.

Alle vraagstukken kunnen tijdens het spreekuur worden voorgelegd. Mocht u er niet zeker van zijn of uw vraag iets juridisch is, dan kunt u altijd vooraf bellen en uw vraag kort bespreken. Om het spreekuur te kunnen bezoeken is het nodig om een afspraak te maken met Mariska Akkerman. Zij vertelt u dan hoe laat u bij haar terecht kunt.

Het spreekuur is tussen 15.00 en 17.00 uur.
Neem de stukken mee waar u vragen over heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten, brieven of beslissingen van de gemeente of het UWV zijn.
Het gesprek zal maximaal een half uur duren. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan zal er gezocht worden naar een passende oplossing.