Jongeren grote kans op gehoorproblemen

13-02-2019 JOURE – Volgens de wereld gezondheidsorganisatie lopen jongeren veel kans op een gehoor beschadiging. Reden hiervoor zijn de muziekdragers die vaak geen volumebegrenzing kennen. Mensen die kampen met een gehoor probleem is in de afgelopen 8 jaar met bijna 30% toegenomen. Dat betekend dat 1 op de 19 mensen hier nu hinder van ondervindt. De verwachting is nu dat het probleem zal oplopen in 2050 naar ongeveer 900 miljoen mensen, wat neerkomt op één op de tien mensen.

Volume reductie kijkt dan ook een noodzakelijke oplossing. Daardoor kan ervoor gezorgd worden dat het risico op gehoorverlies afneemt. Het probleem komt echter niet alleen voort uit de audio dragers maar ook staat het geluid in de fitnessruimtes vaak te hard. De wereld gezondheidsorganisatie gaat nu onderzoeken hoe regelgeving beter kan helpen tegen het toenemende probleem.