Jongens meer laten stoeien en druk laten doen


25-07-2017 JOURE – Laat jij jongens nog wel jongen zijn? Dat is de boodschap van de nieuwe campagne van SIRE over de omgang van opvoeders in Nederland met jongens. De campagne bestaat uit beelden van stoeiende en ravottende jongens die risico's nemen, met de vraag of we ze genoeg ruimte geven voor hun ontwikkeling.

De campagne: Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?
SIRE heeft deze vraag ook voorgelegd aan ouders en uit hun antwoorden blijkt dat die ook vinden dat jongens (thuis) meer ruimte moeten krijgen. 44 procent van de ouders zegt dat specifiek jongensgedrag, zoals druk doen en stoer doen, wordt onderdrukt in de huidige maatschappij.

Jongens en meisjes zijn gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. Met deze campagne wil SIRE een discussie op gang brengen die er hopelijk voor zorgt dat jongens de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op de manier die het beste bij hen past.

Ontwikkeling
Volgens wetenschappers moet er ook in het onderwijs meer aandacht komen voor de verschillen in ontwikkeling tussen jongens en meisjes, bijvoorbeeld voor de manier waarop ze leren. De wetenschappers waarschuwen voor het gevaar dat jongens, wanneer zij te veel afgeremd worden, ook worden afgeremd in hun ontwikkeling. Dan verliezen ze sneller hun concentratie, vermindert hun motivatie en gaan hun prestaties achteruit. Jongens krijgen ook vier keer vaker de diagnose adhd dan meisjes en krijgen vijf keer vaker medicijnen daarvoor.Jongens zijn van nature meer van het doen en proberen. Daar leren ze van en daar moet de ruimte voor zijn. Op die manier van ontwikkelen komt goed van pas zodra ze volwassen zijn.

Eindtoets
Op school worden jongens volgens wetenschappers drie keer zo vaak berispt voor hetzelfde gedrag als meisjes en drie keer zoveel jongens als meisjes volgen speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen. Meisjes worden op school veel positiever benaderd door hun beter ontwikkelde sociale vaardigheden. De afgelopen drie jaar hebben ze gemiddeld een hogere score gehaald bij de eindtoets in groep 8 en ze krijgen dan ook vaker een hoger schooladvies dan jongens.

Oplossing
Om jongens op school beter te laten scoren moeten er meer mannen voor de klas komen, zeggen de ouders. Ook willen ze dat er op school meer ruimte komt voor beweging. Naast de campagne lanceert SIRE ook een website met feiten en tips van experts.