Jong gras bleek beter bestand tegen droogte

24-02-2019 JOURE – Een jonge graszode kan beter tegen droogte dan een oude. Dat is een van de opmerkelijkste conclusies van onderzoekers in het rapport ‘Droogte op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018’. Op basis van praktijkervaringen van de Koeien & Kansen melkveehouders en proefbedrijf De Marke is gekeken welke getroffen maatregelen interessant zijn bij extreme droogte, met als doel de droogteschade in de toekomst zo veel mogelijk te kunnen beperken.

Zowel op De Marke als op de meeste andere bedrijven is in 2018 een duidelijk verschil waargenomen tussen een zode niet ouder dan 2 jaar en een oude graszode. De jonge zode profiteerde beter van de beregening en bleef beter produceren in de droogteperiode. Deze zode bleef bovendien langer groen dan de oudere grasmat. Dit is toe te schrijven aan het dieper wortelen van het jonge gras ten opzichte van het oude gras. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat jong grasland minder snel uitdroogt en vocht beter uit de gehele humuslaag kan halen.

Tijdelijk grasland is een onderdeel van een vruchtwisseling waarin gras en maïs elkaar afwisselen zodat voorkomen wordt dat percelen door een continuteelt van maïs verarmen. Dat tijdelijk grasland is in vergelijking met ouder grasland relatief goed bestand tegen droogte. Dit is zeker in droge periodes een bijkomend voordeel. Een wisselbouwsysteem met gras en mais levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan een robuuste ruwvoerproductie.