Jeugdketenbeleid De Fryske Marren laat langer op zich wachten

21-06-2020 JOURE – De gemeente was begin dit jaar begonnen met het in kaart brengen van jeugdketens. De gemeenteraad verzocht om thema-avonden te houden en jeugdketens te bezoeken. Dit om de jongeren, ouders en verzorgers te betrekken bij het ontwikkelen van een nieuw jeugdketen beleid.

Door de corona problematiek werd het praktisch onmogelijk om de wens van de raad uit te voeren. Het College van B&W heeft daarop voor een alternatieve gedeeltelijke digitale werkwijze gekozen.

Er is geformuleerd wat de gemeente zou willen weten en wat ze willen bereiken.

  1. Van de jeugdkeetbezoekers en -eigenaren en de ouders van de bezoekers wil de gemeente weten in welke behoefte de jeugdkeet voorziet.
  2. Wat hebben jongeren/bezoekers (minimaal) nodig om in die behoefte te kunnen voorzien?
  3. Wat vinden de jongeren/bezoekers belangrijk dat is geregeld in jeugdketenbeleid?
  4. Hoe willen de jongeren/bezoekers en keetbezoekers en de ouders betrokken worden in het vervolgproces van het ontwikkelen van jeugdketenbeleid?

Met de vragen wil de gemeente te weten komen wat voor jongeren het belang van jeugdketen is en wat zij graag geregeld zien in beleid en hoe zij daarbij betrokken willen worden. Er is berekend dat aan 2000 ouders met kinderen in de leeftijd van 13 – 25 jaar een vragenlijst gestuurd moet worden. Voor de digitale beantwoording is programmatuur ontwikkeld die zodanig werkt dat vervolgvragen alleen gesteld worden wanneer die aansluiten bij gegeven antwoorden.

De planning was om de gemeenteraad aan het einde van het 2e kwartaal
de bestuursopdracht klaar te hebben voor de besluitvorming. Deze planning is niet gehaald en ook zal de lange termijn planning rondom het onderwerp jeugdketenbeleid niet worden gehaald. De raad zal op de hoogte worden gesteld van de nieuwe plannen .