Jeugddebat ontlokt FNP belofte aan de jeugd


22-02-2018 LEMMER/BALK/JOURE – Tijdens de jeugd debatten in zowel Balk, Lemmer en Joure kwam naar voren dat jeugd zich niet begrepen of gehoord worden de lokale politiek. Er blijkt een enorme behoefte te zijn aan een eigen plek waarbij de jeugd haar eigen identiteit kan ontwikkelen. Een jeugdraad is niet wenselijk voor de regerende partijen FNP en CDA. Bij de laatste partij is het opmerkelijk aangezien zij 4 jaar geleden nog voor hetzelfde initiatief waren.

Met name het CDA werd aangesproken op het feit dat zij 4 jaar geleden nog voor een jeugdraad waren maar die ‘visie’ hebben laten varen. Daarnaast viel op dat de jongeren zelf prima oplossingen voor problematiek hebben die zij kennen maar dat zij de weg naar het gemeentehuis niet weten te vinden.

Tijdens de stellingen in Joure schoot de opmerking van de Burgerpartij De Fryske Marren bij het FNP in het verkeerde keelgat. De burgerpartij verweet de FNP op laks gedrag ten aanzien van het luisteren naar de jeugd en het aan het voldoen van haar behoeften. Jochum Meester van het FNP beloofde daarop plechtig om binnen 8 weken met resultaat te komen en aan een dergelijk plan mee te willen werken. Het CDA voegde nog ‘geen woorden maar daden’ toe aan de belofte. Wellicht was deze opmerking als vooruitziende blik op te vatten. Burgerpartij DFM heeft aangegeven de ontwikkelingen hiervan nauwlettend en vol belangstelling te volgen. Het werd niet duidelijk of de inzet voor de gehele gemeente zou gelden of alleen voor de Jouster jeugd.

Naast de ‘hangjeugd’ problematiek werd ook duidelijk dat er een gebrek is aan communicatie vanuit de gemeente en de zittende partijen. Een van de voorbeelden die door de jongeren werd aangedragen was het organiseren van een jeugdfeest. Er werd een vergunningsaanvraag ingediend maar deze werd door de gemeente afgewezen. Hier had de gemeente ook een helpende hand kunnen bieden door mee te denken en te participeren om te zoeken naar mogelijke oplossing.

Conclusie van de debatten is duidelijk dat de gemeente en raadsleden de jeugd onvoldoende opzoekt. Als dat al wel gebeurd krijgt de jeugd geen terugkoppeling over wat er precies met hun informatie wordt gedaan. Volgens de jeugd zijn er voor hun in ieder geval nog veel verbeteringen mogelijk.