Jeugd SC Joure mag weer trainen onder strikte voorwaarden

02-05-2020 JOURE – De jeugd mag weer gaan trainen. Dit houdt echter wel in dat er strenge regels gelden voor de diverse clubs. Voor SC Joure gelden de volgende regels.

De 6- en 8-tallen (JO7 t/m JO12) starten woensdag 29-04-2020. Het trainingsschema voor de overige teams start maandag 4 mei 2020 aanstaande. Dit schema gaat lopen t/m 6 juni 2020. Daar het kunstgrasveld ook over de kop zal gaan (datum nog niet exact bekend), zal e.e.a. opnieuw bekeken en ingedeeld moeten worden voor zover dat mogelijk en noodzakelijk zal zijn.

De aanwezige trainers en leiding is namens de vereniging verantwoordelijk voor het strikt naleven van de protocollen.

Gaat jouw team niet trainen of 1 van de 2 keren trainen of helemaal niet dan dit graag z.s.m. doorgeven aan de coördinatoren.

De Gemeente heeft de doelgebieden op de grastrainingsvelden al behandeld. Deze mogen op de grastrainingsvelden niet gebruikt worden.

Alle trainingen op gras dienen met hoedjes en pionnen te worden afgewerkt. Op kunstgras kunnen de 2 vaste doelen worden gebruikt. Verder worden er geen overige doelen en doeltjes beschikbaar gesteld.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en toiletten.

De geopende hekwerken moeten door de laatste trainingsgroep in ieder geval worden dichtgetrokken. (zie schema of je de laatste groep bent)

Trainingsgroepen zonder trainer zijn absoluut niet toegestaan.

Er zal gecontroleerd worden en eventuele Trainingsgroepen of individuen die zich niet aan de regels houden zullen de toegang tot het complex worden ontzegd.

Trainers vangen de jongens bij de ingang van het trainingsveld op (B, C of E). Hierdoor kan de trainer met het team het veld op lopen.

Ouders en andere belangstellenden mogen onder geen enkele voorwaarde binnen de hekken op het terrein van SC. Joure komen. Alleen op het parkeerterrein door het principe van “IN TÚT EN D’R UT” mogen de kinderen afgezet worden. Ouders verlaten zo spoedig mogelijk het sportcomplex.

eindverantwoordelijke Coördinatoren en aanspreekpunten zijn:
a. Gerben Veenstra, 06-21492783, JO7 t/m JO12 en
b. Sander Wynia, 06-46763637, JO13 t/m JO19.

Belangrijkste protocollen:

– Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

– Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar (onder 6 t/m onder 13) geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen, uitsluitend in trainings- en/of toernooivorm;

Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar (onder 14 t/m onder 19) geldt dat er samen georganiseerd gevoetbald mag worden met 1,5 meter afstand, maar er mogen geen wedstrijden worden georganiseerd;

Vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel moment toegestaan;

Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toetreden;

Maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);

Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na
de training en laat spelers geen handen schudden;

Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

Zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als nietleden;

Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

Laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken
speelveldgedeelte betreden;

Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;

Zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training;

Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten;

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

Spelers mogen de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;

Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon of waterfles meeneemt;

De (drink)pauzes worden verdeeld om groepsvorming te voorkomen;

Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging;

Spugen en snuiten op het veld is niet toegestaan;

Er mogen geen hesjes tijdens de training worden uitgewisseld;

Koppen dient zoveel mogelijk worden vermijdt;

Ga voor de training thuis naar het toilet;

Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken.

Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele blessures direct de ouder(s) in kunt lichten;

Voor verder informatiekunt u terecht op https://www.scjoure.nl/1/387/de-jeugd-mag-weer-trainen/