Jan Veenstra: 27 jaar Hof & Hiem (1)


11-03-2017 JOURE – Jan Veenstra kwam in april 1990 als directeur bij verzorgingshuis Doniahiem in Sint Nicolaasga. Er was in die tijd plaats voor 60 bewoners. In september 1990 vroeg de wethouder van de gemeente Skarsterlân of hij interim-directeur wilde worden van Vegelinshof in Joure. Vegelinshof kende in die tijd enige problemen. Met het toenmalige bestuur werd er overlegd of hij deze functie kon in kleden. Het bestuur gaf groen licht. In eerste instantie zou de klus een half jaar duren maar in mei 1991 kreeg hij de vraag of hij niet wilde blijven. Van daaruit is er gekeken of er een fusie kon plaats vinden en naar de privatisering van de 2 verzorgingshuizen. De huizen gingen van gemeente naar de private stichting. Dit traject werd in 1 jaar afgerond. In april 1992 was stichting Hof & Hiem geboren.

Zorg(en) binnen Vegelinshof
Vegelinshof die eerder onder druk stond draaide ook weer naar behoren. Zowel in de sfeer en op financieel gebied werd er flink progressie geboekt. Ook de bewoners hadden het naar hun zin. Er bleek echter nog wel een probleem te zijn. De verzorgenden werden ook geacht de kamers van de bewoners schoon te houden. Echter werden de bewoners ook door het personeel gevraagd om een blok te wandelen. Dit tot vreugde van de bewoners. Echter kon de tijd dan niet meer worden gebruikt om de appartementen schoon te maken tot ergernis van de bewoners hun familie.

Jan Veenstra zorgde voor een plan waarbij de zorg voor de bewoners maximaal kon blijven en de schoonmaak te gaan scheiden van de zorg. Schoonmaakbedrijf Dokter werd verantwoordelijk voor de schoonmaak. Er werden een aantal vaste medewerkers aangesteld die zorgden voor de toiletten en gemeenschappelijke ruimtes. Bewoners en familie waren erg tevreden. Later werd dit concept in alle huizen uitgevoerd. Veel andere organisaties kenden veel problemen met de overgang van de zorg en de WMO. Echter omdat het schoonmaakbedrijf het personeel leverde had Hof & Hiem hier geen problemen. Achteraf geeft Jan Veenstra aan dat dit wel een keuze is geweest waar iedereen nog steeds van profiteert.

Suderigge
Zorgcentrum Suderigge kwam in 1994 op het pad van Jan Veenstra. Ook daar waren enkele problemen. Jan verhuisde zijn werkplek naar Lemmer om daar de volgende draad op te pakken. Dat deed hij overigens steeds. Als er een huis om hulp vroeg verhuisde zijn werkplek naar de locatie waar de hulp moest worden geboden. Suderigge fuseerde al snel met het bestaande Hof & Hiem.

Talma Hiem
In 1998 kwam er een hulpvraag vanuit Talma Hiem uit Balk. Het liep niet goed binnen de organisatie. Jan de Vos van de Abvakabo FNV had de klachten van het personeel gehoord en hen naar Jan Veenstra verwezen. Een verzoek vanuit het bestuur was er toen nog niet. In eerste instantie stond het bestuur niet open voor de suggestie van het personeel. Later zagen zij wel de meerwaarde en zijn ze het gesprek aangegaan met Jan. In Talma Hiem zou hij vooral in het weekend aanwezig zijn. Zijn eerste binnenkomst was opmerkelijk te noemen. Hij kwam op zijn motor naar het werk en liep met zijn leren jack de personeelskamer binnen en werd enthousiast door het team ontvangen. Jan heeft altijd een opendeur beleid gehanteerd.

Financieel bleek er in Talma Hiem nog wel het een en ander aan de hand te zijn. Jan vond echter 4 partijen die wilden investeren om de zaak weer op de rit te krijgen. Hof & Hiem, A.S. Talma Stichting, de provincie en de gemeente sloegen de handen ineen om er goede zorg te kunnen bieden en het zorgcentrum financieel gezond te maken.