Jaarwisseling 2019 -2020

27-12-2019 JOURE – Net als voorgaande jaren wil de gemeente oudejaarsavond goed laten verlopen. Daarom hebben ze samen met de politie, brandweer en het beveiligingsbedrijf afspraken gemaakt.

Vuurwerk afsteken
Vuurwerk afsteken kan op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari tot 02.00 uur. Houd bij het afsteken van vuurwerk rekening met ouderen, buurtbewoners en huisdieren en ruim na afloop uw eigen vuurwerkafval op.

Carbidschieten
Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de burgemeester 13 locaties, onder voorwaarden, aangewezen waar het schieten met carbid op 31 december, van 10.00 tot 17.00 uur, is toegestaan. Benieuwd waar er met carbid wordt geknald? Kijk op www.defryskemarren.nl/carbid.

Schade en incidenten melden
Ieder jaar is er schade aan het straatmeubilair door vuurwerk. Vorig jaar waren de totale kosten van schade door vuurwerk ruim € 27.825. En dat is jammer, want dat bedrag kan beter voor andere initiatieven worden gebruiken. Er wordt geprobeerd altijd de dader te achterhalen. Het is daarom belangrijk dat u aangifte of een melding doet van ernstige incidenten rond de jaarwisseling.

Door actief aangifte of een melding te doen bij de politie, kunnen er maatregelen worden genomen richting daders. Zo draait de gemeenschap niet op voor de ontstane schade. Schade en vernielingen kunt u anoniem melden op telefoonnummer 0800-7000. Bij ernstige incidenten kunt u bellen met 112.

Geef hulpdiensten de ruimte
De gemeente willen de inzet van hulpverleners tijdens oudejaarsavond zoveel mogelijk voorkomen. Maar is de inzet van hulpdiensten zoals politie, brandweer, ambulance of de gemeente noodzakelijk, geef deze dan de ruimte. Hulp kan dan direct geboden worden, waarmee u erger kunt voorkomen. Het opzettelijk hinderen van hulpverleners wordt door het Openbaar Ministerie zwaar bestraft.

De gemeente wenst u alvast een gezellige en vooral veilige jaarwisseling toe!