Jaarwisseling 2018 -2019

20-12-2018 JOURE – Net als voorgaande jaren wil de gemeente oudejaarsavond goed laten verlopen. Daarom hebben ze samen met de politie, de brandweer en het beveiligingsbedrijf afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over het afsteken van vuurwerk, carbidschieten onder voorwaarden en het melden van schade en incidenten. De gemaakte afspraken leest u hieronder.

Vuurwerk afsteken en opruimen
Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari tot 02.00 uur. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden. Houd bij het afsteken van vuurwerk rekening met ouderen, buurtbewoners en huisdieren en ruim na afloop uw eigen vuurwerkafval op.

Carbidschieten op aangewezen locaties
Carbidschieten is wettelijk verboden, ook tijdens oud en nieuw. Maar, het is in onze gemeente al jarenlang een traditie die we niet helemaal willen verbieden. Daarom wijst de burgemeester locaties aan waar het schieten met carbid op oudejaarsdag is toegestaan. Let op: carbidschieten is alleen toegestaan wanneer u de locatie bij ons hebt gemeld en hiervoor toestemming hebt gekregen van ons. Benieuwd waar er met carbid geknald wordt? Kijk op www.defryskemarren.nl/carbid. Er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Schade en incidenten direct melden
Het is belangrijk dat u aangifte of een melding doet van ernstige incidenten rond de jaarwisseling. Door actief aangifte of een melding te doen bij de politie, kunnen er maatregelen worden genomen richting daders. Zo draait de gemeenschap niet op voor de ontstane schade. Schade en vernielingen kunt u anoniem melden op telefoonnummer 0800-7000. Bij ernstige incidenten kunt u bellen met 112.

Geef hulpdiensten de ruimte
Als de inzet van hulpdiensten (zoals politie, brandweer, ambulance of de gemeente) noodzakelijk is, geef deze dan de ruimte. Hulp kan dan direct worden geboden waarmee erger kan worden voorkomen. Het opzettelijk hinderen van hulpverleners wordt door het Openbaar Ministerie zwaar bestraft. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze gemeente via telefoon 14 05 14 of e-mail: info@defryskemarren.nl.

Tot slot wenst de gemeente u alvast een gezellige en vooral veilige jaarwisseling toe!