Jaarlijkse visstand onderzoek begint deze week

31-07-2019 JOURE – Traditie getrouw is het Wetterskip Fryslân in de maanden juli, september en oktober druk met het onderzoeken van de visstand. Er zal op 10 wateren onderzoek plaats vinden waaronder op de Kleine Wielen, de Leijen, Nannewiid, de Zwette en een aantal vaarten en kanalen.

Er zal worden gekeken naar aantallen, soorten, het gewicht en de gezondheid van de vissen. Daarnaast wordt de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren onderzocht. Het onderzoek moet inzicht geven in de waterkwaliteit. Daarmee kan de kwaliteit van het Friese water nog verder verbetert worden. Eerder werd dit onderzoek eens in de drie jaar gehouden, met ingang van 2019 gebeurt dat dus jaarlijks.

Maatregelen
Het Wetterskip verbetert de waterkwaliteit met onder andere de volgende maatregelen:

  • de aanleg van natuurvriendelijk oevers
  • het verbeteren van de rioolwaterzuiveringen
  • samen met de landbouwsector maatregelen ontwikkelen om uitstoot van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater terug te dringen (bijvoorbeeld project Schoon Erf, Schoon Water)
  • het visvriendelijk maken van stuwen, sluizen en gemalen

Met het onderzoek naar de visstand, kan het Wetterskip ook de effecten van de genomen maatregelen nagaan. Bij het onderzoek worden de Friese beroepsvissers en ecologisch adviesbureau ATKB uit Waardenburg ingeschakeld. De vissen worden weer teruggezet in het water.