Jaarlijkse reeën telling weer begonnen


31-03-2017 JOURE – Ook binnen de Fryske Marren zijn jagersverenigingen vanochtend weer begonnen met het tellen van de reeën in hun werkgebied. Dat doen ze ieder jaar. Het geeft een goed beeld van de ontwikkeling van het aantal reeën en de conditie van de dieren.

De Faunabeheerseenheid in Friesland kan aan de hand van een speciale rekenmethode bepalen hoeveel reeën er kunnen en mogen worden afgeschoten. Jagers krijgen dit jaar ook hulp van vrijwilligers die bij het tellen helpen. Vorig jaar werden er ruim 6250 reeën geteld. Met de telling is vanochtend begonnen zal morgen nog de gehele dag plaats vinden.