Jaarlijkse herdenking veteranen

31-05-2022 JOURE – Namens de S.M.V.S. (Stichting Militairen-Veteranen Skarsterlân) nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse herdenking van onze veteranen. Deze zal worden gehouden op vrijdag 24 juni 2022 om 16.00 uur bij ons veteranen monument, geplaatst aan de “Jouster Toer” te Joure. De herdenking is een dag eerder dan de officiële herdenking op de veteranendag in Den Haag. Dit is gedaan om de veteranen, die naar Den Haag gaan, ook in de gelegenheid te stellen onze plaatselijke herdenking bij te kunnen wonen.

Muzikale medewerking zal worden verleend door de Jouster Fanfare. De erewacht wordt wederom verzorgd door het Regiment Infanterie Johan Willem Friso uit Havelte. De kransen zullen worden gelegd door Burgemeester Dhr. F. Veenstra en de S.M.V.S. We verwachten dat velen van u op de uitnodiging in zullen gaan. Er kan gebruik worden gemaakt van de Hobbe van Baerdt Tsjerke. Na afloop zal hier tevens een ontvangst met koffie plaatsvinden.

Pogramma

 1. Opening door voorzitter S.M.V.S. Dhr. S. Holtrop.
 2. Toespraak Burgemeester Gemeente De Fryske Marren
  Dhr. F. Veenstra.
 3. Spelen van het “Signaal Taptoe Infanterie”, daarna twee minuten stilte.
 4. Kranslegging door college van B & W en S.M.V.S. Tijdens de kranslegging
  speelt de Jouster Fanfare.
 5. Toespraak door Kapitein P. van Heemskerk, CC Delta Compagnie
  44 Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso.
 6. De geschiedenis van S.M.V.S. door Dhr. M. Hoekstra.
 7. Bloemlegging door 44 PIB RI JWF en de aanwezigen. Tijdens de
  plechtigheid speelt de Jouster Fanfare.
 8. Nationale Driekleur gaat in top, daarna speelt de Jouster Fanfare het
  Wilhelmus.
 9. Afsluiting met dankwoord door voorzitter S.M.V.S. Hierna Defilé.
  Tijdens het defilé speelt de Jouster Fanfare.
  Na afloop is er een ontvangst met koffie in de HvB-Kerk.