It Lokaal en gemeente De Fryske Marren pakken huisvestingsvraagstuk gezamenlijk op


11-10-2019 JOURE – It Lokaal en gemeente De Fryske Marren hebben besloten om de huisvesting van de sociale en culturele verenigingen in Joure gezamenlijk op te pakken. Er is een projectgroep samengesteld met leden namens de initiatiefnemers van It Lokaal en leden namens de gemeente. In de projectgroep werken we samen met gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat, ieder vanuit eigen kennis en functie. Doel is om samen te komen tot een duidelijke opdracht. De projectgroep verwacht eind dit jaar een uitwerking van deze opdracht te kunnen presenteren aan de gemeenteraad.

It Lokaal
It Lokaal vertegenwoordigt een groot aantal verenigingen uit Joure waaronder toneel- en muziekverenigingen. Al geruime tijd wordt gezocht naar geschikte huisvesting voor deze verenigingen omdat de huidige huisvesting, in gebouwen in eigendom van de gemeente, niet meer voldoet. Begin juni is It Lokaal uitgebreid met vertegenwoordigers van (een deel van) de voormalige gebruikers van de Brugstraat 1.

Meer dan huisvesting
Naast het meer praktische punt van huisvesting is er een bovenliggend doel. De projectgroep wil maatschappelijke meerwaarde voor de mienskip van Joure creëren. Door de projectgroep is dit als volgt vertaald: Toegevoegde waarde creëren voor de samenleving van Joure, waarbij verbinding, ontmoeting en talentontwikkeling centraal staat. Waar iedereen mee kan doen en er toe doet. Waar synergie leidt tot een creatief Brûsplak.

Vervolgstappen
De projectgroep is aan de slag met het verder concretisering van de opdracht: wat zijn mogelijkheden, wat zijn de kaders en welke stappen moeten we nemen. De projectgroep verwacht de resultaten eind 2019 te kunnen presenteren aan de gemeenteraad.