Inwoners van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân verduurzamen woning meer dan anderen


04-05-2017 JOURE – Veel meer dan gemiddeld hebben inwoners van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân gebruik gemaakt van de Rijkssubsidie op energiebesparende maatregelen voor hun woning. Dit blijkt uit de klimaatmonitor van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In Súdwest-Fryslân hebben 127 mensen de subsidie om hun huis te verduurzamen aangevraagd in het eerste kwartaal van 2017, in De Fryske Marren zijn dit er 65.

Behoefte aan duurzaam wonen
In vergelijking met andere gemeenten gaat het in verhouding om veel meer inwoners die de subsidie hebben aangevraagd. Wethouder Mirjam Bakker van Súdwest-Fryslân: “Onze gemeenten investeren bewust in communicatie over duurzaam wonen. Gezien de grote opkomst bij informatieavonden die we organiseren, blijkt dat hier ook behoefte aan is. Dit zien we direct terug in het aantal maatregelen dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd en dus ook in de resultaten van de klimaatmonitor. Duurzaamheid leeft in onze gemeenten.”

Belang energiezuinige maatregelen
In 2016 hebben ongeveer 600 woningeigenaren in Súdwest-Fryslân voor circa € 1,75 miljoen aan maatregelen uitgevoerd. In De Fryske Marren is de omzet rond de € 600.000 (ongeveer 200 woningeigenaren). De omzet is de laatste jaren sterk gestegen, maar begint nu te stabiliseren. Beide gemeenten gaan daarom op dit onderwerp intensiever samenwerken. “Hieltyd mear minsken sjoche it belang fan enerzjybesparrings. It soe moai weze as dat der allinnich mar mear wurde. We moatte us realisearje dat fossyle enerzjy op termyn echt op rakket. Ik wol graach oanjaan dat it sunicher meitsje fan de eigen wenning mooglik is foar eltsenien. En de ynfestearrings betelje sichsels op termyn mear as werom”, aldus wethouder Durk Durksz van gemeente De Fryske Marren.