Invordering rijbewijzen na snelheidsovertredingen

10-01-2019 TJERKGAAST/ECHTENERBRUG – Gistermiddag werden collega’s, welke in een onopvallend politievoertuig surveilleerden, op de Straatweg te Eesterga ingehaald door een bestuurster van een personenauto. Gezien de rijstijl en de capriolen welke deze bestuurster uithaalde leek het er op dat deze haast had. Met dergelijk gedrag vraag je om wat extra aandacht. Dit heeft ze ook gekregen.

De collega’s zijn vervolgens dit voertuig blijven volgen. Dit resulteerde erin dat de bestuurder op de Strjitwei te Trjerkgaast (N354) gemeten werd op maar liefst 155 km/h! Hier is ter plaatse 80 km/h toegestaan.

Na de wettelijk verplichte correctie bleef er 65 km/h overschrijding over. Tegen de bestuurster wordt proces-verbaal opgemaakt en ze kon ter plaatse haar rijbewijs inleveren. Deze is ingevorderd.

Ook op het Krompad te Echtenerbrug werd gecontroleerd. Daar ter plaatse geldt een maximum snelheid van 60 km/h. Twee van de gecontroleerde personen reden daar, na correctie, 111 km/h en 114 km/h. Tegen beide bestuurders is een proces-verbaal opgemaakt en is het rijbewijs ingevorderd.