Investeringen in zonne- en windenergie zijn zonder subsidie niet rendabel

06-11-2019 JOURE – Investeringen in zonne- en windenergie kunnen op de langere termijn zonder subsidie niet renderen. Zonder aanpassingen in het beleid nemen de kosten wel af, maar de waarde van de extra elektriciteit nog meer. Na 2025 komen er meer momenten dat er minder vraag naar elektriciteit is dan via zon en wind wordt geproduceerd. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft samen met Universiteit Utrecht.

De uren dat zonnepanelen en windmolens elektriciteit produceren zal de prijs van deze elektriciteit zo ver dalen, dat de investering niet in de markt wordt terugverdiend. De overige uren nemen fossiele centrales de productie over en stijgt de prijs tot boven het huidige niveau. De over het jaar gemiddelde prijs blijft daardoor in dezelfde orde als nu.

Aanvullend beleid is nodig om het economische perspectief van zonne- of windenergie te herstellen. Dit kan zijn voortzetting en verhoging van de subsidies, het genereren van meer elastische vraag of het omzetten van overschotten duurzame elektriciteit in duurzame brandstoffen zoals waterstof.