Investeringen in agrarische gebouwen zijn flink afgenomen

23-02-2020 JOURE – Op basis van verleende bouwvergunningen lijkt er in Nederland minder te worden geïnvesteerd in agrarische gebouwen. Sinds 2012 is er een dalende trend te zien, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2012 werd er nog voor een waarde van ruim 850 miljoen euro bouwvergunningen verleend. In 2019 was dat maar 409 miljoen.

De daling in investeringen lijkt vooral te spelen in de rundveehouderij. In de periode tussen 2012 en 2015 waren met de verleende bouwvergunningen in deze sector totale bedragen van tussen de 200 miljoen en 300 miljoen euro gemoeid. In 2019 was dit nog maar 45 miljoen euro. De investeringen in de bouw van kassen en werktuigschuren is de afgelopen jaren wel wat toegenomen. De toename is veel beperkter dan de dalende investeringen in rundveestallen.