Inventarisatie stikstofproblematiek Friesland

16-09-2019 JOURE – In heel Friesland zijn er 1714 regionale projecten geteld, die mogelijk in 2019 of 2020 een stikstofvergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig hebben. Van 77 projecten is provincie Friesland zelf opdrachtgever.

Dit gaat om:

  • 35 projecten op gebied van klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling;
  • 7 projecten op gebied van nutsvoorzieningen;
  • 23 (vaar)wegenprojecten, en;
  • 12 projecten op gebied van recreatie, evenementen en toerisme.

Deze inventarisatie is gemaakt op verzoek van de Tweede Kamer (lees hier de Kamerbrief). Provincies hebben gemeenten en waterschappen om aantallen projecten per sector gevraagd. Projecten die al in uitvoering waren op het moment van inventarisatie en eerder vastgestelde prioritaire projecten zijn niet in het overzicht opgenomen. Bij de Kamerbrief zit ook een overzicht van Rijksprojecten die mogelijk in 2019 of 2020 een stikstofvergunning nodig hebben.

Let op: De aantallen geven aan dat er mogelijk een stikstofvergunning nodig is, niet dat er daadwerkelijk problemen zijn ten aanzien van stikstof. De lijst is een momentopname. Gezien de  inventarisatie tijdens het reces is gedaan, is de lijst wellicht niet compleet. Daarnaast kan waarschijnlijk een aantal projecten van de lijst, wanneer uit de AERIUS-berekening blijkt dat ze geen vergunning nodig hebben. Wat de gevolgen zijn voor activiteiten waarvan stikstof wel neerslaat op Natura 2000-gebieden, wordt pas duidelijk wanneer er nieuw beleid gevormd is. 

Meer informatie over Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Vergunningverlening komt weer op gang
De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in etappes weer op gang. Zo komt onder meer komende maandag 16 september de nieuwe versie van de zogenoemde AERIUS Calculator beschikbaar, een rekentool waarmee de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of uitbreidingsproject kan worden berekend. Met behulp van deze calculator kan voor activiteiten die de natuur niet raken weer een vergunning worden aangevraagd.