Intensievere samenwerking met provincie Zeeland


30-03-2018 JOURE – De provincie Friesland en de provincie Zeeland gaan meer met elkaar samenwerken. Eerder werd al bekend dat de provincie Friesland 1,5 miljoen euro voor de provincie Zeeland beschikbaar heeft gesteld. Zeeland verkeert op dit moment namelijk in financieel zwaar weer. Alle provincies hebben aangegeven Zeeland financieel te ondersteunen.Commissaris van de Koning Arno Brok wil verder met Zeeland kijken of ze pilot kunnen zijn voor het ministerie van Binnenlandse Zaken bij bepaalde vraagstukken. Nu moet er vaak nog toestemming worden gevraagd bij het rijk. Nu zal er worden gekeken of er ook zonder die toestemming zaken kunnen worden geregeld. Voor de zomer moet hier meer duidelijkheid over komen.