Ingezonden – Zo gaat men niet met mensen om

03-06-2020 LEMMER – Dat B&W van De Fryske Marren van de gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer af wilden was zo duidelijk als wat. In de opdracht aan het recreatie-onderzoeksbureau was tussen de regels door al wel te begrijpen wat ze NIET wilden: het behoud van deze camping, ook niet als deze opgeknapt zou worden. Suggestieve opmerkingen als ‘voor onderhoud staat geen geld op de begroting’; ‘destijds is de camping voor armlastige Lemsters bedoeld’ en ‘er staan heel veel Duitsers op deze camping en geen Lemsters’ lieten overduidelijk zien welke  kant opgestuurd werd.

Duitse gasten met 2e-woningen en villa’s zijn meer dan welkom! Duitse gasten in sta-caravans niet…..

De vaste campinggasten, waarvan er zeer velen eind februari in de Beach Club aanwezig waren, hebben toen luid en duidelijk laten merken dat zij hun camping willen behouden en daar ook aangegeven wat er verbeterd moet worden. Onder die mensen een groot aantal dat tientallen jarenlang met Lemmer vergroeid is geraakt. Ze zijn als onmondigen behandeld. Brieven van hen, ook aan de gemeenteraad gericht, ook met goede suggesties voor verbeteringen en waarin, in verband met de corona-maatregelen, uitstel van besluitvorming werd gevraagd zijn niet serieus genomen.

Het verzoek van de NCPN om deze brieven op de agenda te plaatsen – een democratisch recht -, opdat de campinggasten hierover met de raadsleden zouden kunnen praten, werd eerst geweigerd en daarna op de lange baan geschoven tot het moment dat B&W een besluit hadden genomen. Het verzoek om uitstel van besluitvorming is gewoon genegeerd. Zo gaat men toch niet met mensen om!? Zij hebben toch geen stem bij gemeenteraadsverkiezingen, zal men gedacht hebben….

Al in de jaren negentig, meer dan 20 jaar geleden, waren de gemeentelijke campings de politiek al een doorn in ‘t oog. Eerst ging het ‘Ooievaarsnest’ eraan. Jarenlang  heeft de gemeente – eerst Lemsterland, daarna De Fryske Marren – de camping aan de Plattedijk hier en daar laten verslonzen. Dat ondanks de meerdere malen dat vaste campinggasten daarop hebben gewezen. Nu wordt het eigen gemeentelijk falen – het uitblijven van onderhoud – als belangrijkste argument ingebracht om zich van deze camping te ontdoen. Dit alles past in een jarenlange trend van alles moet luxer. Al het gewone, al het eenvoudige moet kennelijk op de brandstapel. Dit is kennelijk de keus van B&W: eerst de projectontwikkelaars en dan de moraal…

NCPN-Lemmer/De Fryske Marren.